חריגה מסמכות עניינית בהליך האזרחי | אלון קלמנט (כרך יח)

מאמר זה בוחן מהו הכלל הראוי להכרעה בטענת חוסר סמכות עניינית העולה בשלבים מאוחרים של ההליך המשפטי. הוא מציע כלל המאזן בין מתן תמריצים לתובעת ולנתבע להקטין את הסיכוי לטעות מראש בשאלת הסמכות העניינית לבין הקטנת העלויות הנובעות בדיעבד מטעויות כאלה כאשר הן קורות. המאמר מציע כי איזון זה ייעשה באמצעות הכלי הדוקטרינרי של בטלות יחסית.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה אלון קלמנט, כרך יח, מהדורת הדפוס, רשומה חסרת קטגוריה | עם התגים , , | השארת תגובה

סקירת חדשות מעולם המשפט | 21.12.2014

  בית-הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק, איפשר לסטודנטים לדחות את מבחני הסמסטר, אם הם מרגישים שחוו טראומה כתוצאה מהחלטת חבר-המושבעים לאחרונה שלא להעמיד לדין את השוטרים שהרגו אזרחים אפרו-אמריקאיים לא חמושים בניו-יורק ובמיזורי. אומנם כל בקשה לדחייה בנימוק כזה נבחנה בנפרד, אך עד כה כל הבקשות אושרו. חברי הסגל ציינו כי הם אינם זוכרים מקרה דומה בו בית-הספר למשפטים הציע לתלמידיו דחייה בשל אירוע ציבורי טעון. דקן בית-הספר הצדיק את ההחלטה באומרו כי החלטת חבר-המושבעים גרמה לזעזוע באמון ובהגינות שיטת המושבעים הנהוגה בארצות-הברית ואף באמון מערכת המשפט בכללותה. בנוסף ציין כי לחלק ניכר מהסטודנטים במשפטים ובייחוד לסטודנטים בעלי צבע עור כהה, שרשרת האירועים חדרה עמוק יותר בכך שהיא איימה על התחושה שהחוק מהווה עמוד תווך בהגנה על תקינות ההליך, ההגינות והשוויון.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורה מקוונת, סקירת חדשות מעולם המשפט | עם התגים , , , , | השארת תגובה

סובלנות במדינה יהודית ודמוקרטית בראי פסיקתה של השופטת אילה פרוקצ'יה | גרשון גונטובניק (כרך יח)

אחד הכלים החשובים להתמודדות עם מתחים ושסעים בחברה הרב-תרבותית הוא עקרון הסובלנות. ככל שהחברה רב-תרבותית יותר ושסועה יותר כן עולה החשיבות של הסובלנות ושל הפנמתה על-ידי כל מרכיבי החברה. מאמר זה דן במונח "סובלנות" בחברות דמוקרטיות המחויבות לזכויות אדם. המאמר בוחן את המובן הגרעיני של הסובלנות, שפּוּתח בחוקתיות הליברלית הקלסית, אשר עיקרו הימנעות מפגיעה בתרבותו של ה"אחר" חרף אי-הסכמה לתרבות זו וקיומו של יחס שלילי כלפיה. כן נבחן הוויכוח על-אודות הצורך להכיר גם בסובלנות אקטיבית, שבבסיסה עומדת, בין היתר, נקיטת צעדים אפרמטיביים להכללת תרבויותיהם של המיעוטים בפרהסיה הציבורית.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה גרשון גונטובניק, כרך יח, מהדורת הדפוס | עם התגים , , | השארת תגובה

שניים אוחזים: קניין, אחריות, חלוקה | נילי כהן (כרך יח)

משפט הוא זירת הכרעה בתחרות על זכויות. במקרים רבים התחרות מוכרעת על-ידי הכרזה על זוכה אחד, שיזכה במושא זכותו בעין או בערך הכספי שזכותו משקפת. זהו כלל הקצאה שתוצאתו היא שהצד הזוכה זוכה בכל ואילו המפסיד נושא בנטל כולו. אך לא אחת התחרות מוכרעת על-ידי חלוקה בין הצדדים.

הכרעה בתחרות מחייבת בירור של העובדות ואיתור הדין החל עליהן. קורה שבית-המשפט מתקשה להכריע בשאלה מה התרחש לאמיתו של דבר מבחינה עובדתית. לעיתים אף קיימת מחלוקת משפטית בשאלה מהו הכלל המשפטי או כלל ההקצאה שיש להחיל על הסכסוך. קשיים אלה חושפים את דילמת הצדק הנצחית: האם על בית-המשפט לחתור להכרעה בינרית, אשר מקבלת את גרסתו של צד אחד ודוחה את גרסת האחר, או שמא עדיפה הכרעת-ביניים הכופה פשרה על הצדדים, ואשר בה כל צד הוא מפסיד וזוכה כאחד?

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כרך יח, מהדורת הדפוס, נילי כהן | עם התגים , , , , | השארת תגובה

נרטיבים ושינוי חברתי בפסיקת בית-המשפט העליון בעניין משטר האשרות החל על מהגרי-עבודה בישראל: מבג"ץ הכבילה לבג"ץ מהגרת-העבודה ההרה | טלי קריצמן-אמיר (כרך יח)

המאמר מבקש לבחון את המידה שבה פסקי-דין בעניינם של מהגרי-עבודה בישראל מצליחים לחולל שינוי חברתי משמעותי, ובתוך כך לעמוד על הדינמיקה שנחשפת בין ארגוני זכויות האדם, בית-המשפט והרשויות המחוקקת והמבצעת בתחום מדיניות ההגירה.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טלי קריצמן-אמיר, כרך יח, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , | השארת תגובה

סקירת חדשות מעולם המשפט | 14.12.2014

 האם שיר ראפ שפורסם בפייסבוק יכול להיחשב איום? שופטי בית-המשפט העליון של ארצות-הברית העניקו זכות ערעור לגבר שהורשע בשנת 2010 בעבירה של איומים באמצעות כתיבת שירי ראפ בפייסבוק על גרושתו, על הגן של ילדיו ואף על סוכני FBI. בית-המשפט הפדרלי קבע כי שיריו נתפסים במישור האובייקטיבי כמאיימים כלפי האדם הסביר, והוא הורשע ונידון למאסר של שלוש שנים וחצי. רשות הערעור התקבלה לאחר שהגבר טען כי אלמלא קיימת הוכחה סובייקטיבית לכך שהתכוון לאיים, עומדת לזכותו הגנה מכוח התיקון הראשון לחוקת ארצות-הברית. החלטת בית-המשפט העליון עשויה לגדר את הבעיה הרחבה של תחולת חופש הביטוי ברשתות חברתיות. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורה מקוונת, סקירת חדשות מעולם המשפט | עם התגים , , , , , | השארת תגובה

סקירת חדשות מעולם המשפט | 7.12.2014

 בית-המשפט לערעורים בטקסס, ארצות-הברית, קבע כי חוק ההסכמה המשתמעת (Texas's Implied Consent Law), המתיר לשוטרים ליטול דגימת דם מנהגים החשודים בנהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, אינו חוקתי. בית-המשפט הסתמך על פסיקתו של בית-המשפט העליון של ארצות-הברית בפרשת Missouri v. McNeely, שם נקבע כי התיקון הרביעי לחוקה האמריקאית עשוי לדרוש צו המתיר את דגימת הדם במהלך חקירת נהג החשוד בנהיגה בשכרות. כאשר השוטר יכול באופן סביר להשיג צו לפני לקיחת הדגימה, ומבלי לפגום ביעילותה של החקירה באופן משמעותי, הרי שהתיקון הרביעי לחוקה מחייבו לעשות כן.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורה מקוונת, סקירת חדשות מעולם המשפט | עם התגים , , , , | השארת תגובה