סקירת חדשות מעולם המשפט | משפט ורפואה | 14.8.2014

 הצעת חוק המונחת בפני הקונגרס האמריקני מציעה לחייב בתי-חולים ומרפאות פרטיות בפיקוח של סוכנות המזון והתרופות הפדרלית ה-  U.S. Food and Drug Administration) FDA), כאשר עיקר הפיקוח יהיה על ביצוע בדיקות מעבדה הנערכות לחולים. ה-FDA טוען כי תוצאותיהן של בדיקות המבוצעות בשוק הרפואה הפרטית אינן מדויקות, ובכך מובילות לקבלת החלטות רפואיות שגויות המבוססות על טעות. טרם יאושר החוק, צפוי דיון נרחב, שכן שוק הרפואה הפרטית בארצות-הברית רחב מאוד, והפעלת פיקוח על תוצאות המעבדה תפגע במהירות וביעילות הבדיקות, עד כדי כך שניתן לראות בכך פגיעה בזכות החוקתית לבריאות. (אלעד ארדן)  להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה סקירת חדשות מעולם המשפט | עם התגים , , , , , | השארת תגובה

סקירת חדשות מעולם המשפט | משפט חוקתי | 10.7.2014

 הפרלמנט הרוסי קיבל בקריאה שלישית חוק אשר אוסר על עסקים מקוונים לאחסן פרטי מידע אישיים על אזרחי רוסיה בשרתים היושבים בחו"ל. החוק ייכנס לתוקפו בספטמבר 2016, ויחול על תכתובות מייל, רשתות חברתיות ומנגנוני חיפוש. משמעות החוק היא שכל ארגון המעוניין לאחסן מידע שכזה, יצטרך לתחזק פיזית שרתים בתוך שטחה של רוסיה, כך תושבי רוסיה יוכלו לגלוש לפייסבוק, לגוגל, לטוויטר ולדומיהם, בתנאי שחברות אלו יבנו או ישכרו שרתים בשטח המדינה. חקיקה זו ממשיכה את המגמה של רוסיה לשלוט ולהגביל את חופש הביטוי באינטרנט במדינה. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורה מקוונת, סקירת חדשות מעולם המשפט | עם התגים , , , , | השארת תגובה

צבא והפרטה | גיא ישראל זיידמן (כרך יז, צפוי להתפרסם ב-2014)

למן אמצע שנות השמונים מתנהל בישראל תהליך של הפרטה, ועד לשנים האחרונות התקיים תהליך זה ללא דיון ציבורי של ממש. במהלך מרבית התקופה התקיים תהליך הפרטה גם בצה"ל, וגם בו ללא דיון ציבורי של ממש. הדיון המוצע במאמר זה קושר בין תהליכי ההפרטה המתקיימים בצה"ל לבין התהליכים הרחבים יותר העוברים על כלל המשק הציבורי בישראל. הוא בוחן את שאלת מעמדו ותפקידו הלאומי של צה"ל כיום, במיוחד בהקשר של המשך התבססותם של מקורות כוח-האדם של הצבא על גיוס-חובה נרחב. המאמר מסביר כיצד, בעידן שבו החברה הישראלית מקדשת את האינדיווידואליזם ורוב מנהיגיה מאמצים מדיניות כלכלית ליברלית המקדמת הפרטה, צה"ל שומר על המודל האנכרוניסטי לכאורה של "צבא העם" (בניגוד ל"צבא מקצועי"), ומצב דברים זה זוכה בתמיכה ציבורית רחבה, ואינו צפוי, להערכתי, להשתנות במהרה. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה זיידמן גיא, כרך יז, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , , , | השארת תגובה

תגובה לאסא כשר ועמוס ידלין | מייקל וולצר (כרך יז, צפוי להתפרסם ב-2014)

אסא כשר ועמוס ידלין ניסחו תגובה ארוכה מאוד על מאמר מתומצת שכתבתי לפני כמה שנים. לצערי, עקב מחויבויותיי, איני יכול להגיב בצורה יסודית וארוכה כמותם. אני מעריך את תשומת-הלב שכשר וידלין השקיעו בבניית טיעוניהם, אך אצטרך להגביל את עצמי לכמה הערות ממוקדות. להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה וולצר מייקל, כרך יז, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , , | תגובה אחת

חיי אדם בלחימה בטרור – תגובות על המאמר "דילמת הסיכון" של מייקל וולצר | אסא כשר ועמוס ידלין (כרך יז, צפוי להתפרסם ב-2014)

מאמרו של מייקל וולצר, "דילמת הסיכון", הוא בגדר מועט המחזיק את המרובה, בהציגו שאלות חשובות מאוד בדבר הלחימה בטרור ובהציעו את תשובותיו להן, לשיטתו. חלק מדבריו של וולצר נוגעים במישרין בטענות שעלו במאמרים קודמים שלנו, שבהם הצענו דוקטרינה אתית בדבר הלחימה בטרור. אנחנו מודים למערכת כתב-העת על האפשרות שהעניקה לנו להגיב על טענותיו של וולצר. בהזדמנות זו נוסיף ונבהיר חלקים אחדים של הדוקטרינה שלנו ונשתמש בה.
באותם מאמרים קודמים הצבענו על סוגיה מרכזית שהלחימה בטרור מעוררת כאשר הטרוריסטים פועלים מקרב אוכלוסייה שאינה מעורבת במישרין בפעילות טרור. וולצר מאמץ את הסוגיה הזאת כ"סוגיית-הליבה של העניין כולו… מה מידת הסיכון שחיילינו צריכים ליטול על עצמם במאמציהם להפחית את הסיכונים שהם משיתים על אזרחים כאשר הם מגיבים על מתקפות של אותם… טרוריסטים?" להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ידלין עמוס, כרך יז, כשר אסא, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , , | תגובה אחת

דילמת הסיכון | מייקל וולצר (כרך יז, צפוי להתפרסם ב-2014)

רשימתי תתמקד בשתי שאלות. האחת היא כיצד אנו אמורים להילחם נגד מורדים או טרוריסטים אשר מתחבאים בקרב אוכלוסייה אזרחית ותוקפים מתוכה. התשובה לשאלה זו מובילה באופן מיידי לשאלה האחרת, שהיא גם סוגיית-הליבה של העניין כולו, אשר מעוררת עצבנות רבה בקרב כולנו: מה מידת הסיכון שחיילינו צריכים ליטול על עצמם במאמציהם להפחית את הסיכונים שהם משיתים על אזרחים כאשר הם מגיבים על מתקפות של אותם מורדים או טרוריסטים? להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה וולצר מייקל, כרך יז, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , | 2 תגובות

סקירת חדשות מעולם המשפט | משפט בינלאומי | 6.7.2014

 ג'ייסון טננבאום (Barton LLP) בוחן ברשימתו "Is There a Protected Right to Access the Internet?" את מעמדה של הזכות לגישה לאינטרנט. לדידו, בעבר, התומכים בזכות טענו שבמישור הבינלאומי האו"ם הכריז על זכות זו, אך לא נמצאו לכך כמעט עדויות. לעומת זאת, האו"ם תומך במדינות לחוקק חוקים פנימיים לביסוס הזכות. כך למשל ברמה המדינית, ביוון ובצרפת זכות הגישה לאינטרנט מעוגנת באופן חוקתי. המתנגדים למעמדה כזכות חוקתית, טוענים שטכנולוגיה היא כלי המאפשר קיום זכויות, אך אינה זכות בפני עצמה, וכי הגנה על זכות זו יחליש זכויות אדם אחרות באופן יחסי. לבסוף, טננבאום מסכם כי מעמדה של הזכות עדיין מעורפל ברמת זכויות האדם הבינלאומיות.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורה מקוונת, סקירת חדשות מעולם המשפט | עם התגים , , , , | השארת תגובה