שימושים אזרחיים בכטב"מים – אתגר חדש לזכוּת לפרטיות | אורי וולובלסקי (כרך יט)

השימוש בכלי-טיס בלתי-מאוישים (כטב"מים) לצרכים אזרחיים (קרי, לצרכים לא-צבאיים) נהפך בשנים האחרונות, לטוב או לרע, לעובדה מוגמרת. אנשים פרטיים, חברות מסחריות ורשויות המדינה (בעיקר רשויות אכיפת החוק, ובראשן המשטרה) זיהו זה כבר את הפוטנציאל האינסופי כמעט המצוי בכטב"מים. במקביל, יצרניות הכטב"מים ויצרניות ציוד-הקצה המותקן על כלי-הטיס זיהו אף הן את הפוטנציאל הכלכלי האדיר הטמון בשוק הכטב"מים.

עם זאת, לצד היתרונות הרבים של השימוש בכטב"מים, הנסקרים במאמר זה, קיים גם חשש גדול שבמקביל לגידול בשימוש בכטב"מים יתרחש כרסום בזכות לפרטיות וייווצרו השלכות-לוואי חברתיות שליליות, דוגמת התעצמותה של המציצנות.

מאמר זה מנסה לבחון כיצד ליצור הסדר אשר מחד גיסא יבטיח ניצול מרבי של היתרונות המשמעותיים הטמונים בשימוש האזרחי בכטב"מים, דוגמת הגשמת חופש הביטוי ושימושים מסחריים, ומאידך גיסא ימנע (או לפחות יצמצם) את ההשלכות החברתיות השליליות הנובעות מהשימוש בכלי-הטיס הללו.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה וולובלסקי אורי, כרך יט | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

משקל גוף – קטגוריה חדשה במשפט הישראלי | יופי תירוש (כרך יט)

בעשור האחרון התפתחו במשפט הישראלי התייחסויות מסוגים שונים למידות גוף – בחקיקה, בפסיקה וברגולציה. ההסדרים המשפטיים החדשים מעידים על הסתמנותו של הגוף השמן כגוף בעל מעמד משפטי מובחן. מאמר זה מבקש, לראשונה במחקר המשפטי הישראלי, להניח תשתית מושגית לבחינת ההסדרים המשפטיים הנוגעים למשקל גוף. טענתו הנורמטיבית של המאמר היא כי מידות הגוף אינן נתון בעל חשיבות רפואית או אסתטית בלבד, אלא מאפיין הנוגע לליבת הווייתו של הפרט, ועל כן לאוטונומיה ולכבוד האדם שלו. לפיכך יש לבחון כל התערבות של המדינה או של שחקנים פרטיים במידות הגוף תוך איזון זהיר, המביא בחשבון את פוטנציאל הפגיעה בזכויות יסוד. פרק א של המאמר בוחן את משמעויותיו של הגוף השמן בתרבות הישראלית. פרק ב סוקר את מופעיו של הגוף השמן במשפט הישראלי, תוך השוואה למשפט האמריקני. פרק ג עורך בחינה ביקורתית של ההשקפה שמשקל גוף גבוה ניתן לשינוי ושהוא אינו בריא. פרק ד ממשיג את הזכות להיות בכל מידת גוף ואת יישומיה.

להורדת המאמר המלא.

פורסם בקטגוריה כרך יט, תירוש יופי | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

הזמנה לכנס "בית המשפט לענייני משפחה בחלוף עשרים שנה להקמתו: עבר, הווה ועתיד"

כתב-העת משפט ועסקים, בית ספר רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

בית המשפט לענייני משפחה בחלוף עשרים שנה להקמתו: עבר, הווה ועתיד

הכנס יתקיים ביום שלישי, ה-20 בספטמבר 2016, בשעה 9:30 בקמפוס המרכז הבינתחומי, רחוב כנפי נשרים, הרצליה.

בכנס, אשר יחולק לשלושה מושבים, ישתתפו ויישאו דברים, בין היתר, שופט בית-המשפט העליון ניל הנדל, סגן נשיא בית-המשפט לענייני משפחה נפתלי שילה, שופטת בית-המשפט לענייני משפחה תמר סנונית-פורר, מנהל בתי הדין הרבניים עו"ד הרב שמעון יעקבי, סגנית ראש לשכת עורכי הדין ויושבת ראש פורום יישוב סכסוכים עו"ד מיכל שקד, פרופ' רות הלפרין-קדרי, פרופ' דפנה הקר ועוד.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית ברישום מראש בכתובת הדוא"ל familycon2016@gmail.com. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים נוספים ולעיון בהזמנה לחצו כאן.

פורסם בקטגוריה אירועים אקדמיים, מהדורה מקוונת | עם התגים | כתיבת תגובה

הערת פסיקה: תקרת הפיצוי בסעיף 77 לחוק העונשין – בעקבות ע"פ 1076/15 טווק נ' מדינת ישראל | חני סלוטקי וחנן רביב

הערת פסיקה: תקרת הפיצוי בסעיף 77 לחוק העונשין

בעקבות ע"פ 1076/15 טווק נ' מדינת ישראל

חני סלוטקי,* חנן רביב**

אדם מורשע ברצח בת זוגו. סעיף 77(א) לחוק העונשין מאפשר לבית המשפט לפסוק פיצוי למי שניזוק מעבֵרה עד לתקרה של 258,000 ש"ח. האם התקרה חלה על הפיצוי הכולל שניתן לפסוק לכל הניזוקים יחדיו או לכל אחד מהם בנפרד? בפסק דין טווק דן בית המשפט העליון לראשונה בשאלה זו. בית המשפט השיב, בדעת רוב, כי מדובר בתקרה כוללת, וכי אין לחרוג ממנה גם בהינתן כמה ניזוקים. ברצוננו להציע כי הכרעה זו של בית המשפט היא הכרעה שיש להצטער עליה, מטעמים מעשיים ואנליטיים כאחד.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורה מקוונת, סלוטקי חני, רביב חנן, רשימות | עם התגים | כתיבת תגובה

אנטומיה של טיפול – ילדים פוגעים מינית | איריס עדניה-נץ (כרך יט)

נערים פוגעים מינית הם ילדים מעל גיל האחריות הפלילית אשר טרם מלאו להם שמונה-עשרה שנים ביום הגשת כתב האישום נגדם בגין ביצוע עברת מין. על-פי הספרות המחקרית, רובם המכריע של הנערים הפוגעים מינית מפגינים התנהגות אנטי-סוציאלית בכלל, שאינה ממוקדת דווקא בפגיעות מיניות. כלומר, רוב הנערים הפוגעים מינית אינם סוטים מינית. הסיכון שילדים ונערים פוגעים מינית ייהפכו לעברייני מין בבגרותם קטן יחסית. רוב הנערים מגיבים על דרכי טיפול מותאמות ייעודיות, ורק מיעוטם מהווים איום ארוך-טווח לחברה. נערים פוגעים מינית שעניינם מובא לפני בית-המשפט לנוער נשפטים על-פי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971. אם נקבע כי הנער ביצע את העבֵרה המיוחסת לו, הוא עלול להיות מורשע ולשאת עונש של מאסר או שהייה במעון נעול או להישלח לטיפול בצו בית-משפט. אני סבורה כי אופיין הייחודי והמורכב של הפגיעות המיניות המבוצעות על-ידי בני-נוער מקדם את התובנה כי המערכת הפלילית הפורמלית הנוהגת מוגבלת באופן אינהרנטי בהתמודדות עימן, באופן שמחייב רפורמה חיצונית לשינויה והבניית פרדיגמה רחבה יותר של צדק. אציע, באמצעות חיבור כילולי (אינטגרטיבי) של תפיסת זכויות הילד עם תנועת הצדק החלופי, לקדם פיתוח מנגנונים חדשניים של צדק לצד המנגנון האדוורסרי: היוועדות ובתי-משפט פותרי בעיות. אלה, בכפוף להליכי מיון קפדניים, יתמודדו בצורה מיטיבה ואפקטיבית יותר עם נערים פוגעים מינית.

להורדת המאמר המלא

פורסם בקטגוריה כרך יט, עדניה-נץ איריס | עם התגים , , | כתיבת תגובה

רשימה: על ההתנגשות שבין חופש הביטוי לבין חוקי בריונות ברשת | ענת ליאור

על ההתנגשות שבין חופש הביטוי לבין חוקי בריונות ברשת

ענת ליאור*

המודעות ברחבי העולם ובישראל לתופעת הבריונות ברשת גברה בשנים האחרונות באופן משמעותי, ומדינות רבות ברחבי העולם פועלות במרץ נגד התפשטותה. אין אומנם הסכמה לגבי הגדרתה של בריונות ברשת, אך מוסכם כי מדובר בשימוש של קבוצה או יחיד בטכנולוגיות של תקשורת חברתית במטרה לפגוע באחרים על ידי התנהגות נשנית עוינת ומכוּונת. רשימה זו תתמקד בבריונות ברשת המיוחסת לקטינים, להבדיל מהטרדה מקוונת (cyber harassment) המיוחסת למבוגרים.

עם עלייתה של המודעות לתופעת הבריונות ברשת מתעצמים גם מאמצי החקיקה, הן בארץ והן מחוץ לה, שמטרתם להעניק כלים אופרטיביים משמעותיים לבתי הספר, למשטרה ולרשויות השלטון במאבקם נגד מה שכונה לאחרונה "המגפה החדשה של העידן הטכנולוגי". מן העבר האחר ניצבת איתנה הזכות החוקתית לחופש הביטוי, אשר נפגעת בעקבות מאמצי חקיקה אלה. ברשימה זו אציג את ההתנגשות הבלתי-נמנעת בין השניים ואת השפעתה על חוקי הבריונות ברשת בעולם ועל מאמצי החקיקה בישראל.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ליאור ענת, מהדורה מקוונת, רשימות | עם התגים , , , , , | כתיבת תגובה

מדוע זכויות חוקתיות חשובות? | אלון הראל (כרך יט)

מאמר זה מנסה לאתגר את ההצדקות המסורתיות של חוקות, המבוססות על הטענה כי חוקות מייצרות החלטות טובות משום שהן מגינות על זכויות האדם, על הדמוקרטיה או על ערכים חשובים אחרים. המאמר טוען כי לעיגון החוקתי של זכויות מוסריות ופוליטיות יש ערך כשלעצמו, בלא קשר לשאלה אם הוא מקדם את ההגנה על הזכויות אם לאו. עיגונן החוקתי של זכויות מוסריות ופוליטיות הוא בגדר הכרה ציבורית בקיומה של חובה של המדינה להגן על הזכות. ההגנה על זכויות במדינה עם חוקה אינה לפיכך עניין של שיקול-דעת או רצון טוב; היא אינה תלויה בגחמות, ברציות או בשיפוטים של המחוקק.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הראל אלון, כרך יט, מהדורת הדפוס | עם התגים , | כתיבת תגובה