סימפוזיון: שישים שנות משפט בישראל | גיא זיידמן, ארז שחם (כרך י)

בתאריכים 11 ו-12 במאי 2008 קיימנו את הכנס השנתי החמישי של כתב-העת משפט ועסקים. בכנס, אשר עסק בנושא "שישים שנות משפט בישראל", השתתפו דוברים רבים, מבכירי השופטים והחוקרים הפועלים בישראל.

אנו מתכבדים להביא עתה לפני קוראינו את כרך י של כתב-העת משפט ועסקים, הכולל מאמרים שנכתבו בעקבות הכנס וכן מאמר-מבוא הכולל תמצית מן הדברים שנישאו במהלך הכנס. מאמרים אלה – וכן הקלטות וידיאו של הרצאות הכנס – זמינים לכל דורש באתר כתב-העת: idclawreview.wordpress.com.

שישים שנה – שלושה דורות ויותר – חלפו למן הקמת המדינה. זו אינה תקופה קצרה. מדינת-ישראל של היום אינה עוד מדינה חלוצית אשר מצויה בראשית דרכה ומחפשת את דרכה וזהותה בעולם. ישראל היא חברה בשלה שעברה משברים ותהפוכות לא-מעטים – ויכלה להם.

הכנס אִפשר לדוברים ולקהל המאזינים להתפנות לרגע מהמאורעות השוטפים המתרחשים בקצב כה מהיר בישראל, לערוך סיכום-ביניים של שישים שנות חיי משפט בישראל, ולשאול שאלות מעמיקות: האם אנו שבעי-רצון מן המשטר הקיים בישראל? מהי זהותה של החברה הישראלית – האם יש לישראל זהות אחת או שמא היא מורכבת מאותו קלידוסקופ של קבוצות הקיימות בישראל? האם המשפט הישראלי מתמודד בצורה ראויה עם צרכיה וקשייה המורכבים של מדינת-ישראל? האם הוא מצליח, בו-זמנית, להגן על המשטר הדמוקרטי של ישראל, להעניק תמיכה נאותה לכלכלה החופשית וגם לאפשר גמישות נאותה לפעילותו של השלטון?

הקדשנו את הכנס, ועתה את כרך זה, לדיון במשפט הישראלי – במעמדו, בזהותו ובתפקידו – במלאת שישים למדינה. אנו מקווים שהדברים הכלולים בכרך זה ישקפו את המגוון החשוב והמרתק של הדעות ביחס למשפט הישראלי, ויספקו "מטען" רעיוני להמשך הפעילות המשפטית הענפה בישראל.

לבסוף, ובנימה אישית, עם הבאתו לדפוס של כרך י מסיים צוות העורכים הנוכחי את כהונתו, שתחילתה בכרך ב של כתב-העת. אנו מאמינים שכתב-העת משפט ועסקים שוב אינו מצוי במצב חלוצי, אלא הגיע לפרקו, לאחר שמצא את מקומו במערך המחקר המשפטי בישראל, ועוד נתכנו לו עלילות!

בברכה,

ד"ר גיא זיידמן, עורך ראשי

עו"ד ארז שחם, עורך

פרטי הכנס

מארגני הכנס:

פרופ' עמיר ליכט, דקן בית-ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר גיא זיידמן, מרצה בכיר, המרכז הבינתחומי הרצליה

עו"ד ארז שחם, המרכז הבינתחומי הרצליה

מושב ראשון – משפט והיסטוריה

יושב-ראש – ד"ר גיא זיידמן, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' יורם שחר, המרכז הבינתחומי הרצליה

ילד-שעשועים לזקנה – בית-המשפט העליון בן שישים

פרופ' רון חריס, אוניברסיטת תל-אביב

"מלוא כל הארץ משפט" בעשור השלישי למדינה

ד"ר דוד שור, אוניברסיטת תל-אביב

המשפט הסביבתי הישראלי: גלים ותקופות

ד"ר ניר קידר, אוניברסיטת בר-אילן

ציונות במשפט – המאבק למשפט ישראלי מקורי

מושב שני – משפט עברי

יושב-ראש – פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, המרכז הבינתחומי הרצליה

כללים וסטנדרטים ב"ספר הברית"

פרופ' אהרון קירשנבאום, המרכז הבינתחומי הרצליה

ויקטימולוגיה והמשפט העברי: התמקדות בקורבן נפגע העבֵרה

ד"ר אביעד הכהן, מכללת שערי משפט

עשיית עושר ולא במשפט העברי

ד"ר מיכאל ויגודה, משרד המשפטים

משולחנו של היועץ למשפט עברי במשרד המשפטים

מושב שלישי – משפט ותרבות

יושב-ראש – פרופ' שולמית אלמוג, אוניברסיטת חיפה

משפט בקולנוע הישראלי

פרופ' ז'וזה ברונר ואיריס נחום, אוניברסיטת תל-אביב

מדוע וכיצד הוכיחו ניצולי שואה בארץ את השתייכותם לחוג השפה והתרבות הגרמניות?

ד"ר צבי טריגר, המכללה למִנהל

מילים ומשפטים – מבט ביקורתי על העברית המשפטית

ד"ר גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן

זכויות נשים בשנת השישים: משפט, חברה וצדק במדינת-ישראל

מושב רביעי – דיני קניין

יושב-ראש – ד"ר אמנון להבי, המרכז הבינתחומי הרצליה

לקראת גלובליזציה של דיני הקניין

פרופ' יהושע ויסמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

שישים שנות דיני קניין

ד"ר אלכסנדר (סנדי) קדר, אוניברסיטת חיפה

משטר המקרקעין הישראלי – מהלאמה להפרטה בּרִירנית

פרופ' עופר גרוסקופף, אוניברסיטת תל-אביב

על שיקול-דעת קנייני, אחריות חברתית ודאגה לזולת

מושב חמישי – משפט מנהלי וציבורי

יושב-ראש – ד"ר גיא זיידמן, המרכז הבינתחומי הרצליה

פרופ' דפנה ברק־ארז, אוניברסיטת תל-אביב

צדק חברתי במשפט הציבורי

פרופ' יואב דותן, האוניברסיטה העברית בירושלים

המחיר החברתי של האקטיביזם השיפוטי

ד"ר אמנון רייכמן, אוניברסיטת חיפה

חוקה לישראל: מהפכה בשלוש מערכות

ד"ר עידו פורת, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן

שישים שנות איזון: על המעבר מאיזון משני לאיזון מהותי בפסיקת בית-המשפט העליון

מושב שישי – משפט בין-לאומי

יושב-ראש – ד"ר רובי סיבל,               האוניברסיטה העברית בירושלים

קליטת המשפט הבין-לאומי במשפט הישראלי

פרופ' אייל בנבנישתי, אוניברסיטת תל-אביב

ישראל, המשפט הבין-לאומי ואתגרי הגלובליזציה

פרופ' משה הירש, האוניברסיטה העברית בירושלים

חסינותן של מדינות זרות במשפט הישראלי

ד"ר איריס קנאור, המכללה למִנהל

משפט המובלעות – המשפט הבין-לאומי הפרטי "חוצה את הקווים"

מושב שביעי – דיני חוזים

יושב-ראש – ד"ר עלי בוקשפן, המרכז הבינתחומי הרצליה

דיני חוזים – תמורות ואתגרים

פרופ' גבריאלה שלֵו, הקריה האקדמית אונו

מיהם שליטי החוזה?

ד"ר יהודה אדר, הקריה האקדמית אונו

הקטנת נזק ואשם תורם – היֵלכו שניים יחדיו?

ד"ר יונתן יוֹבֵל, אוניברסיטת חיפה

ריפוי החוזה לאחר הפרתו

מושב שמיני – דיני משפחה

יושב-ראש – ד"ר רות זפרן, המרכז הבינתחומי הרצליה

יחסי הורים וילדים בראי המשפט – תמונת-מצב עכשווית

פרופ' פנחס שיפמן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת-גן

שפה דתית ושפה אזרחית בדיני משפחה

פרופ' שחר ליפשיץ, אוניברסיטת בר-אילן

המהפכה האזרחית בדיני המשפחה – ניתוח העבר ומבט לעתיד

ד"ר איילת בלכר-פריגת, מכללת שערי משפט

משפחות חדשות במשפט הישראלי – מה התחדש בשישים שנה?

מושב תשיעי – דיני נזיקין

יושב-ראש – פרופ' אריאל פורת, אוניברסיטת תל-אביב

אחריות הסתברותית

המשנה לנשיאת בית־המשפט העליון השופט אליעזר ריבלין

אינטגרציה של שיקולי צדק בדיני הנזיקין

פרופ' ישראל גלעד האוניברסיטה העברית בירושלים

גבולות האחריות בעוולת הרשלנות

פרופ' דניאל מור, אוניברסיטת תל-אביב

בין פקודת הנזיקין לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

מושב עשירי – המשפט הישראלי לאן?

יושב-ראש – פרופ' אמנון רובינשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפקידם של המשפט הישראלי ובית-המשפט העליון בחיי הציבור ובחיי היומיום

פרופ' שמעון שטרית, האוניברסיטה העברית בירושלים

תרבות העצמאות השיפוטית בישראל: היבטים מוסדיים ומהותיים של מערכת השפיטה בישראל בראייה היסטורית

פרופ' מנחם (מני) מאוטנר, אוניברסיטת תל-אביב

בית-המשפט העליון – שלוש תקופות: "זרוּת", "עימות", "הכלה"

פרופ' אהרן ברק, נשיא בית־המשפט העליון בדימוס, המרכז הבינתחומי הרצליה

המשפט הישראלי לאן? הערות והארות

להורדת המאמר המלא

אודות אתר משפט ועסקים

משפט ועסקים הוא כתב העת של בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן
פוסט זה פורסם בקטגוריה זיידמן גיא, מהדורת הדפוס, שחם ארז, עם התגים , . אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s