הגשת מועמדות למערכת כתב-העת

מערכת כתב-העת משפט ועסקים פועלת לשם הוצאתו לאור של כתב-העת המשפטי של בית ספר רדזינר למשפטים. המערכת מציעה לחבריה אפשרות ייחודית לרכישת ניסיון מקצועי-אקדמי, תוך מתן דגש על עריכה וכתיבה אקדמית.

מערכת כתב-העת היא סטודנטיאלית במהותה ומרבית העבודה נעשית בידי הסטודנטים הנבחרים. עיקרה של עבודת המערכת היא ביקורת אקדמית, עריכה והכנה לפרסום של מאמרים המתקבלים ממיטב המחברים בארץ בתחום המשפט. החברות במערכת דורשת ידע משפטי, יכולת ניתוח ברמה גבוהה, יכולות כתיבה וניסוח, יכולות עבודה בצוות, אחריות אישית וסקרנות.

חברות בכתב-עת נתפשׂת בעיני הקהילה המשפטית בארץ ובעולם כתפקיד יוקרתי השמור לטובי הסטודנטים. החברות בכתב-העת מעניקה לבוגריה יתרון הן בעולם הפרקטיקה המשפטית והן בקבלה ללימודי המשך. חשוב להדגיש כי מדובר בהתחייבות לעבודה מאומצת הדורשת השקעה לא מעטה מצד הסטודנטים שייבחרו כחברי המערכת.

המערכת פועלת במסגרת של סדנה אקדמית שנתית בה חברים סטודנטים משנים ג' ו-ד', אשר מזכה בארבע נקודות זכות משפטיות. עבודת המערכת מתבצעת במהלך שנה קלנדרית שלמה. בתום השנה הראשונה במערכת יוכלו חברי המערכת המצטיינים להמשיך לשנה נוספת כחברי מערכת (עבור 4 נקודות זכות נוספות), או להציע את מועמדותם לעורכים בכתב-העת (עבור 6 נקודות זכות נוספות); המערכת תנוהל על בסיס עבודה עצמאית של חבריה, זאת בנוסף לישיבות צוות וישיבות של כלל חברי המערכת אשר תקבענה בהתאם לצרכי המערכת. כמו כן, במהלך חופשת הקיץ הקרובה תיערך סדנה מקדימה בת כיומיים בה יוכשרו חברי המערכת, וכן קורס מחקר משפטי ייעודי לחברי המערכת.

אם את/ה בעל/ת יכולת חשיבה ביקורתית, יכולות ניסוח וכושר ביטוי גבוהות ובעל/ת רצון להשפיע על תהליך הכתיבה האקדמית הן בהיבט הצורני והן בהיבט המהותי – מקומך עימנו. תהליך הגשת המועמדות יתבצע כך, בהתאם ללוח הזמנים שיפורסם בהמשך:

(1) על המעוניינים בתפקיד חבר/ת מערכת, להעביר בעותק אלקטרוני (א) קורות חיים, (ב) גיליון ציונים עדכני ורשמי, (ג) תמונת פספורט, (ד) המלצות (אופציונאלי) ו-(ה) מכתב פניה לעו"ד שחר פרידמן בכתובת הדוא"ל fshachar@idc.ac.il.

(2) בנוסף, ועל-מנת להעריך באופן ראשוני את יכולותיך המשפטיות, הניסוחיות והמחקריות אשר חשובות לצורך עבודת המערכת, אנחנו מבקשים כי עם הגשת המסמכים, תבצע/י משימה פשוטה של איסוף וניתוח משפטי בהתאם להנחיות הבאות:

(א) מצא/י שתי ידיעות משפטיות שונות המתפרסמות בשפה האנגלית (או בכל שפה זרה אחרת) אשר לא התפרסמו בארץ, ולמיטב ידיעתך לא זכו לחשיפה כלשהי בישראל (לשם איתור ידיעות כאלו, אפשר להיעזר, למשל, באתרים הבאים: www.lawprofessorblogs.com, www.theguardian.com/law, www.jurist.org). הידיעות יכולות להיות בכל תחום ובכל נושא, כל עוד במהותן הן ידיעות משפטיות.

(ב) סכם/י את שתי הידיעות המשפטיות בקצרה, בחיבור שלא יעלה על חמישה משפטים פשוטים ונהירים (בעברית) לכל ידיעה. הסיכום צריך להעביר את המהות המשפטית של הידיעה כולה. בנוסף, הענק/העניקי כותרת קצרה לסיכום שערכת וצרף/י קישור לידיעה המקורית עליה התבססת. את שני הסיכומים אנא הגש/הגישי בקובץ וורד אלקטרוני עם יתר המסמכים האמורים.

* ניתן למצוא דוגמאות לסיכום ידיעות כאלו בסקירות החדשות השבועיות שמפרסמת מערכת כתב-העת, למשל בקישור idclawreview.org/2016/03/06/linksroundup20160306. דוגמאות נוספות ניתן למצוא באתר כתב-העת בכתובת www.idclawreview.org.

(3) מועמדים מתאימים יזומנו לראיונות אישיים בתאריכים שיפורסמו בהמשך.

(4) מועמדים שיעברו בהצלחה את שלב הראיונות הראשון, יזומנו לשלב נוסף בתהליך המיון.

מי רשאי להגיש מועמדות?

המכרז פונה לתלמידי בית ספר רדזינר למשפטים, בכל המסלולים, בשנה השנייה ללימודיהם. תישקל מועמדותם של מועמדים בעלי קורות חיים מרשימים, המלצות רלוונטיות, ניסיון כעוזרי מחקר או בכתיבה אקדמית, או כל אינדיקציה אחרת המעידה על פוטנציאל לשמש כחברי מערכת.

המכרז פונה גם לתלמידים בעלי תואר ראשון קודם הרשומים בתוכנית המיוחדת, ובלבד שנותרה להם יתרת לימודים של שנה אחת לפחות. יובהר כי סטודנטים אשר מתכננים לקחת חלק בתוכנית סמסטריאלית של חילופי תלמידים במהלך השנה השלישית או הרביעית ללימודיהם בבית הספר למשפטים, יכולים להגיש מועמדותם לתפקיד.

 מידע נוסף:

1.      פעילות המערכת כוללת את המרכיבים הבאים:

א.      סדנה הכנה טרום שנתית – הסדנה הינה בת מספר ימים והיא עתידה להיערך במהלך חודשי הקיץ בשנה הבאה. בכל יום יערכו הרצאות עיוניות בנוסף לתרגול מעשי במעבדות המחשבים. נוכחותם של כל חברי המערכת בסדנה זו היא חובה. חברי המערכת שייקחו חלק בסדנת הקיץ עשויים לקבל פטור מהקורס מחקר משפטי הנערך בשנה השלישית ללימודים, זאת בכפוף לעמידה בדרישות הסדנה, הנוכחות והתרגולים.

ב.      העבודה השנתית – העבודה על המאמרים תיפרס לאורך השנה כולה, בהתאם ללוחות הזמנים שיפורטו בסדנת ההכנה. ישיבות של כלל חברי מערכת כתב-העת ועורכיו, יערכו בהתאם לתאריכים שיקבעו במהלך השנה. במסגרת ישיבות אלה, יעדכן כל צוות על התקדמות עבודתו ותיערכנה פעילויות חברתיות שונות. נוכחותם של כלל חברי המערכת בפעילויות אלה הינה חובה.

ג.       כנסים וסימפוזיונים – מאז היווסדו נוהג כתב-העת לקיים מדי שנה כנסים וסימפוזיונים העוסקים בנושא משפטי נבחר ובעקבותיו, יוצא לאור גליון מאמרים מיוחד. חברי המערכת ייטלו חלק פעיל בארגון ובהכנת הכנסים והסימפוזיונים בהתאם למשימות שיחולקו על-ידי העורכים.

ד.      העבודה השנתית הנוספת לעבודה על המאמרים כוללת בין היתר את תפעול אתר האינטרנט של כתב-העת, השתתפות בתהליך הוצאתם לאור של גליונות כתב-העת, ארגון כנסים וערבי עיון נוספים וכן פעילויות ומשימות שונות ונוספות. העבודה בשנה השנייה לחברות במערכת תתנהל באופן דומה אם כי המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדרי עבודתה משנה לשנה.

 2.      נקודות זכות אקדמיות

סטודנט שהשלים בהצלחה את השתתפותו בפעילות המערכת, יהיה זכאי, באישור העורכת הראשית ל-4 נ"ז עבור שנת הפעילות במערכת כתב-העת. ש"ס אלו יצברו במסגרת של קורסי בחירה משפטיים ו/או קורסי בחירה מכלל הקמפוס ו/או אשכול "מדינת ישראל-מדינה יהודית ודמוקרטית-אתגרים ומחויבות" ו/או קורסי בחירה (ללא זיקה עסקית) לתואר שני במשפט עסקי.

לסטודנטים שהצטיינו בעבודתם במערכת בכתב-העת בשנתם הראשונה, יתאפשר להמשיך לשנה נוספת במערכת עבור 4 נ"ז נוספות. סטודנטים שייבחרו להיות עורכים (בשנתם השנייה במערכת), יהיו זכאים ל-2 נ"ז נוספות, כלומר 6 נ"ז עבור השנה השנייה במערכת.

יצוין, כי העורכת הראשית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר בכתב-העת על-פי שיקול דעתה.

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s