הגשת מועמדות למערכת כתב-העת

מערכת כתב-העת "משפט ועסקים" מציעה לחבריה את האפשרות הייחודית להתמקצעות אישית, תוך שימת דגש על רכישת ניסיון בעריכה ובכתיבה אקדמית. הסטודנטים שיתקבלו ישתלבו בעבודת המערכת בשנת הלימודים תשע"ח.

מערכת כתב-העת היא סטודנטיאלית במהותה, ומרבית העבודה נעשית בידי הסטודנטים הנבחרים. עיקרה של עבודת המערכת היא ביקורת אקדמית, עריכה והכנה לפרסום של מאמרים המתקבלים ממיטב המחברים והחוקרים בתחום המשפט בארץ. החברות במערכת דורשת ידע משפטי, יכולת ניתוח ברמה גבוהה, יכולות כתיבה וניסוח, יכולות עבודה בצוות, אחריות אישית וסקרנות.

חברות בכתב-עת נתפשׂת בעיני הקהילה המשפטית בארץ ובעולם כתפקיד יוקרתי השמור לטובי הסטודנטים. החברות בכתב-העת מעניקה לבוגריה יתרון הן בעולם הפרקטיקה המשפטית, הן בקבלה ללימודי המשך. חשוב להדגיש כי מדובר בהתחייבות לעבודה מאומצת הדורשת השקעה לא מעטה מצד הסטודנטים שייבחרו כחברי המערכת.

המערכת פועלת במסגרת של סדנה אקדמית שנתית בה חברים סטודנטים משנים ג' ו-ד', אשר מזכה בארבע נקודות זכות משפטיות. (ועוד נקודת זכות אחת עד שתיים עבור קורס מחקר, כתיבה וניסוח משפטיים. ראו להלן). עבודת המערכת מתבצעת במהלך שנה קלנדרית שלמה. בתום השנה הראשונה במערכת יוכלו חברי המערכת המצטיינים להציע את מועמדותם לשנה נוספת כחברי מערכת (עבור 4 נקודות זכות נוספות), או לעורכים בכתב-העת (עבור 6 נקודות זכות נוספות). המערכת תנוהל על בסיס עבודה עצמאית של חבריה, זאת בנוסף לישיבות צוות וישיבות של כלל חברי המערכת אשר תקבענה בהתאם לצרכי המערכת. כמו כן, במהלך חופשת הקיץ הקרובה תיערך סדנה מקדימה בת כיומיים בה יוכשרו חברי המערכת, וכן קורס ייעודי לחברי המערכת שיעסוק במחקר, כתיבה וניסוח משפטיים.

אם את/ה בעל/ת יכולת חשיבה ביקורתית, יכולת ניסוח וכושר ביטוי גבוהים ועם רצון לקחת חלק בתהליך הכתיבה האקדמית הן בהיבט הצורני והן בהיבט המהותי – מקומך עימנו.

לנוסח המכרז הרשמי לקבלת חברי המערכת לחצו כאן.

תהליך הגשת המועמדות לחברות במערכת לשנת הלימודים תשע"ח יתבצע כך:

(1) על המעוניינים בתפקיד חבר/ת מערכת, להעביר בעותק אלקטרוני (א) קורות חיים, (ב) גיליון ציונים עדכני ורשמי, (ג) תמונת פספורט (או כל תמונת פנים אחרת), (ד) המלצות (אופציונאלי) ו-(ה) מכתב פנייה, עד ליום ראשון, 23.4.2017, בשעה 22:00, לעו"ד שחר פרידמן בכתובת הדוא"ל fshachar@idc.ac.il.

(2) בנוסף, ועל-מנת להעריך באופן ראשוני את יכולותיך המשפטיות, הניסוחיות והמחקריות אשר חשובות לצורך עבודת המערכת, אנחנו מבקשים כי עם הגשת המסמכים תגיש/י דוגמת כתיבה עצמאית ומקורית  שתוכנה כולל למשל, ביקורת על פסק-דין, על דבר חקיקה או על מאמר אקדמי. נושא הביקורת יכול להיות בכל תחום ובלבד שבמהותו מדובר בתחום משפטי. על דוגמת הכתיבה להיות באורך של לא יותר מעמוד אחד (דף A4) ברווח של שורה וחצי לפחות, גודל גופן 12 ושוליים סטנדרטיים). הקפידו לציין על המסמך את פרטיכם המזהים.

(3) מועמדים מתאימים יזומנו לראיונות אישיים שיתקיימו בתאריכים 3.5.2017–8.5.2017.

(4) מועמדים שיעברו בהצלחה את שלב הראיונות הראשון, יזומנו לשלב נוסף בתהליך המיון.

מי רשאי להגיש מועמדות?

המכרז פונה לתלמידי בית ספר רדזינר למשפטים, בכל המסלולים, בשנה השנייה ללימודיהם. תישקל מועמדותם של מועמדים בעלי קורות חיים מרשימים, המלצות רלוונטיות, ניסיון כעוזרי מחקר או בכתיבה אקדמית, או כל אינדיקציה אחרת המעידה על פוטנציאל לשמש כחברי מערכת.

המכרז פונה גם לתלמידים בעלי תואר ראשון קודם הרשומים בתוכנית המיוחדת, ובלבד שנותרה להם יתרת לימודים של שנה אחת לפחות. יובהר כי סטודנטים אשר מתכננים לקחת חלק בתוכנית סמסטריאלית של חילופי תלמידים במהלך השנה השלישית או הרביעית ללימודיהם בבית הספר למשפטים, יכולים להגיש מועמדותם לתפקיד.

מידע נוסף ומפגש מתעניינים:

למידע נוסף ניתן לבקר באתר כתב-העת "משפט ועסקים" בכתובת: idclawreview.org;

בכל שאלה ניתן לפנות לעו"ד שחר פרידמן בדוא"ל: fshachar@idc.ac.il;

מפגש מתעניינים יתקיים בחדר מערכת כתב-העת – SL306, בקומה השנייה בבניין רדזינר-קיימות (ליד לשכת הדקן), ביום שלישי ה-4.4 בין השעות 13:00–15:00 וביום רביעי ה-5.4 בין השעות 10:00–12:00, בהם ניתן יהיה לקבל מידע על הפעילות במערכת ולהיפגש עם עורכי כתב-העת ועם חברי המערכת.

1.      פעילות המערכת כוללת את המרכיבים הבאים:

א.      סדנה הכנה טרום שנתית – הסדנה הינה בת מספר ימים והיא עתידה להיערך במהלך חודשי קיץ 2017. בכל יום יערכו הרצאות עיוניות בנוסף לתרגול מעשי במעבדות המחשבים. נוכחותם של כל חברי המערכת בסדנה זו היא חובה.

ב.      קורס מחקר, כתיבה וניסוח משפטיים (1 נ"ז – 2 נ"ז) – חברי המערכת ילמדו במהלך  קיץ 2017 קורס ייעודי לחברי המערכת ולעוזרי מחקר שעיקרו למידת עקרונות נכונים של מחקר משפטי, כתיבה וניסוח משפטיים. ההשתתפות בקורס בהיקף של נקודת-זכות אחת וקבלת ציון "עובר" בו היא תנאי לקבלה למערכת.

ג.      העבודה השנתית – העבודה על המאמרים תיפרס לאורך השנה כולה, בהתאם ללוחות הזמנים שיפורטו בסדנת ההכנה. ישיבות של כלל חברי מערכת כתב-העת ועורכיו, יערכו בהתאם לתאריכים שיקבעו במהלך השנה. במסגרת ישיבות אלה, יעדכן כל צוות על התקדמות עבודתו ותיערכנה פעילויות חברתיות שונות. נוכחותם של כלל חברי המערכת בפעילויות אלה הינה חובה.

ד.       כנסים וסימפוזיונים – מאז היווסדו נוהג כתב-העת לקיים מדי שנה כנסים וסימפוזיונים העוסקים בנושא משפטי נבחר ובעקבותיו, יוצא לאור גליון מאמרים מיוחד. חברי המערכת ייטלו חלק פעיל בארגון ובהכנת הכנסים והסימפוזיונים בהתאם למשימות שיחולקו על-ידי העורכים.

ה.      העבודה השנתית הנוספת לעבודה על המאמרים כוללת בין היתר את תפעול אתר האינטרנט של כתב-העת, השתתפות בתהליך הוצאתם לאור של גליונות כתב-העת, ארגון כנסים וערבי עיון נוספים וכן פעילויות ומשימות שונות ונוספות. העבודה בשנה השנייה לחברות במערכת תתנהל באופן דומה אם כי המערכת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סדרי עבודתה משנה לשנה.

 2.      נקודות זכות אקדמיות

סטודנט שהשלים בהצלחה את השתתפותו בפעילות המערכת, יהיה זכאי, באישור העורך הראשי ל-4 נ"ז עבור שנת הפעילות במערכת כתב-העת. נ"ז אלו יצברו במסגרת של קורסי בחירה משפטיים ו/או קורסי בחירה מכלל הקמפוס ו/או אשכול "מדינת ישראל-מדינה יהודית ודמוקרטית-אתגרים ומחויבות" ו/או קורסי בחירה (ללא זיקה עסקית) לתואר שני במשפט עסקי.

לסטודנטים שהצטיינו בעבודתם במערכת בכתב-העת בשנתם הראשונה יתאפשר להציע את מועמדותם לשנה נוספת במערכת עבור 4 נ"ז נוספות. סטודנטים שייבחרו להיות עורכים (בשנתם השנייה במערכת), יהיו זכאים ל-2 נ"ז נוספות, כלומר 6 נ"ז עבור השנה השנייה במערכת.

יצוין, כי העורך הראשי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את חברותו של חבר בכתב-העת על-פי שיקול דעתו.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s