כרך כב – צפוי להתפרסם ב-2019

 

המחבר/ת כותרת המאמר עמודים  להורדה

גיא בן דוד

מבט דסקריפטיבי ומבט ביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו

1–58

יצחק כהן

הקדמת מועד איזון המשאבים בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון והחקיקה השיפוטית שנוצרה לפניה – עיון מחדש

59–120

אבי וינרוט

דרישת הכתב בעסקת תיווך במקרקעין

121–163

שלי קרייצר-לוי

חידת הירושה: רצון, המשכיות ומחויבות

165–195

אמנון רובינשטיין ואביב גאון

המיעוט החילוני 197–250

מיכל עופר צפוני

דוקטרינת האחיזה כשורה ככלי להעצמת כוחו של הנושה המקצועי בהתנגשות בינו לבין מושך צ'ק שתמורתו נכשלה – היצמדות לכללים ארכאיים לשימור יתרון לא הוגן 251–299

יונתן ברוורמן

"כגודל הציפייה": היקף הביקורת השיפוטית על שינוי מדיניות עקבית של רשויות המִנהל