כרך כב – צפוי להתפרסם ב-2019

 

המחבר/ת כותרת המאמר עמודים  להורדה

גיא בן דוד

מבט דסקריפטיבי ומבט ביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו

1–58

יצחק כהן

הקדמת מועד איזון המשאבים בתיקון מס' 4 לחוק יחסי ממון והחקיקה השיפוטית שנוצרה לפניה – עיון מחדש

59–120

אבי וינרוט

דרישת הכתב בעסקת תיווך במקרקעין