כרך כג – צפוי להתפרסם ב-2020

כרך מיוחד בנושא ביוש (shaming)

בעקבות הכנס "ביוש" (שיימינג) שהתקיים ב-2–3 ביולי 2017 במרכז הבינתחומי הרצליה

מאמרים

……

גיא זיידמן

מבוא לביוש

1–19

אורית קמיר

ביוש: פגיעה בכבוד, סוגים וטיפוסים, שיקולי מדיניות ודיון בהטרדה מינית

רועי שפירא

משפט ומוניטין: כיצד ההליך המשפטי מכתיב סנקציות מוניטיניות

אסף פורת

תופעת הביוש במרשתת וברשתות החברתיות – מיפוי משפטי שיטתי

טרם פורסם

גרשון גונטובניק

חרם תרבותי פנימי כאמצעי לאכיפת נורמות תרבותיות

רון רוט

עלבונן של הגופות – ביוש וכבוד במאבק סביב ניתוחים שלאחר המוות בישראל

ענת ליאור

הגבול שבין חופש הביטוי לבין בריונות רשת – האם יש לנו זכות חוקתית להיות בריונים?

חיים ויסמונסקי

הפללה של התנכלות מקוונת ומקרי המבחן של התנכלות כלפי עובדי ציבור וקטינים במרחב המקוון

אסף הרדוף ההליך הוא הביוש: השיימינג של הפרוצדורה הפלילית
הדרה בר-מור ביוש מעסיק תאגידי בתביעות הטרדה מינית טרם פורסם

מתן סטמרי

חופש הביטוי של השופטים בישראל (ומגבלותיו) – על תופעת הביוש השיפוטי

שרון ידין המרחב ההבעתי של הרגולציה: האם המדינה צריכה לבייש?

שירלי נוה

ביוש והזירה הסביבתית

רות פלאטו-שנער

ביוש רגולטורי: האם הביוש מתאים לשמש כלי אכיפה בתחום הבנקאי?

לימור ריזה

ביוש בחסות דיני המס

גיא זיידמן

פרסום שכר כביוש – לקחים מ"ספר הנישומים" של שנות החמישים

שי דותן

מוניטין ואסטרטגיה בבית המשפט העליון על סף המאה העשרים ואחת