כרך כד – צפוי להתפרסם ב-2021

מאמרים

……

רוני רוזנברג

כבוד האדם כיסוד המכונן של דוקטרינת הקנטור

1–38

שי שטרן

נטילה שלטונית של מקרקעין: חששות, מנגנוני הגנה ויחסי גומלין

39–70
זיו לידרור ועידן פורטנוי

לצאת מהקופסה: הפחתת רצידיביזם באמצעות תעסוקה – פתרונות החורגים מהדין הפלילי

71–109
עלי בוקשפן

תובענות ייצוגיות, תכלית החברה ותפיסת בעלי העניין בעידן התאגידי המודרני – הקרן למימון תובענות ייצוגיות כזכוכית מגדלת

111–163
יחזקאל מרגלית

מת ל(ה)חיות – על הגבולות הנורמטיביים הרצויים של השימוש ברצון הנפטר להוליד ילדים לאחר מותו

טרם פורסם
ליאור זמר ושרון פרדו

מעמדו של משפט האיחוד האירופי כדין זר בישראל – התנהגות הפסיקה במשפט הציבורי ובמשפט הפרטי (חלק שני)

טרם פורסם
שגיא לפיד

קהילות מקוונות – המרחב ההטרוטופי בדיני זכויות יוצרים

טרם פורסם