כרך כה – צפוי להתפרסם ב-2021

כרך מיוחד לזכרו של פרופ' נתן לרנר ז"ל

מאמרים

……

פנינה שרביט ברוך החלטת מועצת הביטחון 2334 (משנת 2016) – מדריך למשתמש
מרדכי קרמניצר ויובל שני האיסור המוחלט של עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל: ההיית או חלמתי חלום? – עמדתו של המשפט הישראלי בסוגיית שיטות החקירה המיוחדות
מיכל טמיר וגרשון גונטובניק החובה ליתן לעצורים יחס מיוחד ההולם את חזקת החפות – מבט נוסף על תנאי המעצר בישראל על רקע המשפט הבין לאומי
גילה שטופלר יחסי דת ומדינה והשפעתם על הזהות הלאומית בישראל
אמנון רובינשטיין וגל קלנר לאום לוּט בערפל
דנה וולף סיום תפיסה לוחמתית והשלכותיו על פי הדין הבין-לאומי
מיכל סליטרניק אינטרס ההסתמכות של מתיישבים ישראלים בשטחים הפלסטיניים
הילי מודריק-אבן חן הערות על זכויות קבוצתיות בישראל על רקע ספרו של נתן לרנר על זכויות קבוצתיות והפליה במשפט הבין לאומי
תמר הוסטובסקי-ברנדס כאשר השוויון מונח על שתי כפות המאזניים – מקרה הבוחן של כיסוי הראש המוסלמי
משה הירש הגישה הסוציולוגית למשפט הבין-לאומי – ציות לכללי המשפט הבין-לאומי והפרתם טרם פורסם

מסות

……

רות לפידות הרהורים על סוגיית הפליטים ביוזמת השלום הערבית (2002–2007)