כרך כה – צפוי להתפרסם ב-2019/2020

כרך מיוחד לזכרו של פרופ' נתן לרנר ז"ל

מאמרים

 

המחבר/ת כותרת המאמר עמודים  להורדה
פנינה שרביט ברוך החלטת מועצת הביטחון 2334 (משנת 2016) – מדריך למשתמש
מרדכי קרמניצר ויובל שני האיסור המוחלט של עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל: ההיית או חלמתי חלום? – עמדתו של המשפט הישראלי בסוגיית שיטות החקירה המיוחדות