כרך כה – צפוי להתפרסם ב-2022

כרך מיוחד לזכרו של פרופ' נתן לרנר ז"ל

רונן קריטנשטיין, יניב רוזנאי ושחר פרידמן ספר נתן לרנר – דבר המערכת טרם פורסם
נתן לרנר ואלונה חגאי פריי פרופ' נתן לרנר – פסיפס חייו

מסות

……

רות לפידות הרהורים על סוגיית הפליטים ביוזמת השלום הערבית (2002–2007)
אהרן ברק המשפט ההומניטרי הבין־לאומי ובית המשפט העליון בישראל
רובי סיבל המאבק באנטישמיות והמשפט הבין־לאומי
יניב רוזנאי אנקדוטות והתפתחות המשפט הבין־לאומי: על הסיפורים שמאחורי פרשות האלבמה והקרוליין

מאמרים

……

אמנון רובינשטיין וגל קלנר לאום לוּט בערפל
גילה שטופלר יחסי דת ומדינה והשפעתם על הזהות הלאומית בישראל
רונן קריטנשטיין הסדרי הלכה כשומרי סף לאומיים בתורת אחד העם – הערה למאמרה של גילה שטופלר על "יחסי דת ומדינה והשפעתם על הזהות הלאומית בישראל"
הילי מודריק-אבן חן הערות על זכויות קבוצתיות בישראל על רקע ספרו של נתן לרנר על זכויות קבוצתיות והפליה במשפט הבין־לאומי
תמר הוסטובסקי-ברנדס כאשר השוויון מונח על שתי כפות המאזניים – מקרה הבוחן של כיסוי הראש המוסלמי
מרדכי קרמניצר ויובל שני האיסור המוחלט של עינויים ויחס אכזרי, בלתי אנושי או משפיל: ההיית או חלמתי חלום? – עמדתו של המשפט הישראלי בסוגיית שיטות החקירה המיוחדות
מיכל טמיר וגרשון גונטובניק החובה ליתן לעצורים יחס מיוחד ההולם את חזקת החפות – מבט נוסף על תנאי המעצר בישראל על רקע המשפט הבין־לאומי
אסף פורת אחריות מפקדים בישראל בראי המשפט הפלילי הבין־לאומי
פנינה שרביט ברוך החלטת מועצת הביטחון 2334 (משנת 2016) – מדריך למשתמש
מיכל סליטרניק אינטרס ההסתמכות של מתיישבים ישראלים בשטחים הפלסטיניים
דנה וולף סיום תפיסה לוחמתית והשלכותיו על פי הדין הבין־לאומי
משה הירש הגישה הסוציולוגית למשפט הבין־לאומי – ציות לכללי המשפט הבין־לאומי והפרתם

……

Articles

Religiously Based Personal Laws and Management of Diversity in Europe Silvio Ferrari

Faith in Strasbourg? Religious Freedom in the European Court of Human Rights John Witte, Jr.

Multiculturalism and Antidiscrimination Law: Comparing the United States and Western Europe

Christian Joppke

Israel and the International Criminal Court Johan D. van der Vyver

Shakespeare and the Jewish Question: Belonging, Alienation and Injustice in The Merchant of Venice Lorenzo Zucca