תגית: כרך טו

חופש הביטוי והסתה לשנאה דתית | נתן לרנר (כרך טו)

מטרתו של המאמר היא להתחקות אחר ההגבלות המוטלות על חופש הביטוי במשפט הבין-לאומי על-מנת להעניק הגנה מפני הסתה לאפליה, לעוינות או לאלימות על רקע דתי.  חופש הביטוי הוא זכות בסיסית במשפט הבין-לאומי,  אך לא זכות  מוחלטת.  סעיף 19 לאמנה בדבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה לרנר נתן, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

האם שבו הצדדים להיות שליטי החוזה לאחר תיקון מס' 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973? | יורם דנציגר וצביקה מצקין (כרך טו)

רשימה זו מתמקדת באופן שבו יש לפרש חוזים בשים-לב לתיקונו של סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. על בית-המשפט לתת משקל מהותי ללשון החוזה, וזאת כנגזרת של עקרון חופש החוזים, שהינו עקרון-על בדיני חוזים. עקרון חופש החוזים מתבטא אף … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דנציגר יורם, מהדורת הדפוס, מצקין צביקה | עם התגים , , | כתיבת תגובה

"עז כנמר": הרהורים על מהפכת "המשפט השיתופי" ועל עריכת-דין שיתופית בישראל | דפנה לביא (כרך טו)

רבות כבר נכתב על תרומתה החברתית של תנועת ה-ADR) Alternative Dispute Resolution), על מגוון דרכיה הפרטיקולריות. מאמר זה מתמקד באחת מדרכיה החדשניות של תנועה זו – המשפט השיתופי (Collaborative Law) – ומעלה את התובנה שלפיה עוצמתה והשלכותיה של תנועה זו … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה לביא דפנה, מהדורת הדפוס | עם התגים , , | כתיבת תגובה

היסוד ההתנהגותי-נסיבתי בעבֵרת הריגה | שאול כהן (כרך טו)

מאמר זה מבקש לבחון מחדש את הפרשנות שהוענקה בפסיקה למאפייני היסוד ההתנהגותי-נסיבתי בעבֵרת הריגה לפי סעיף 298 לחוק העונשין, להעמידה במבחן הביקורת ולהציע לה חלופה. החלופה הפרשנית העומדת ביסוד המאמר כולו מבוססת על תוכן היסוד הנורמטיבי של ה"פזיזות" (recklessness) במשפט … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כהן שאול, מהדורת הדפוס | עם התגים , | כתיבת תגובה

הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות: מפרקטיקה לתיאוריה | יצחק זמיר (כרך טו)

דרך מקובלת להתפתחות המשפט היא תיאורטיזציה של הפרקטיקה. בדרך זו נוצרת תיאוריה אשר מציגה את המכנה המשותף לפסקי-דין בנושא מסוים, ומצביעה על כלל שמנחה את בית-המשפט באותו נושא. תיאוריה כזאת, שאפשר לכנותה "תיאוריה תיאורית", נוצרת על-פי-רוב באקדמיה, אך לעיתים היא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה זמיר יצחק, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

על "פגיעה" בזכות חוקתית ועל "תכלית ראויה" | ברק מדינה (כרך טו)

רשימה זו דנה בגישתו של אהרן ברק, כפי שהיא באה לידי ביטוי בספרו מידתיות במשפט (2010), בשתי סוגיות: היקף הפּרישׂה של זכויות חוקתיות ותוכנהּ של הדרישה ל"תכלית ראויה" הנכללת בפסקת ההגבלה שבחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.

פורסם בקטגוריה מדינה ברק, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

מידתיות ותרבות ההצדקה אצל אהרן ברק | משה כהן-אליה (כרך טו)

מאמר זה סוקר ושולל ארבעה הסברים להתפשטותה של המידתיות בעולם ובכתיבתו של אהרן ברק – התפתחות חוקתית מוקדמת, ניהול קונפליקטים, שפה גלובלית וכוח שיפוטי – ומציע הסבר אחר (על יסוד כתיבה משותפת שלי עם ד"ר עידו פורת): הסבר מ"תרבות ההצדקה". … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה כהן-אליה משה, מהדורת הדפוס | עם התגים , , | כתיבת תגובה

"האם המחוקק ירה בתותח כדי לפגוע בזבוב?" על מידתיות במשפט | רבקה ווייל (כרך טו)

מאמר זה עניינו ביקורת ספרים על ספרו של הנשיא בדימוס אהרן ברק על מידתיות במשפט – הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה. המאמר פותח בסקירת המטרות שברק מבקש לקדם בספרו והמתודות השונות שבאמצעותן הוא מקדם מטרות אלה, ובהמשכו מובאת סקירה תמציתית של … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ווייל רבקה, מהדורת הדפוס | עם התגים , , , | כתיבת תגובה

אילוץ דאונטולוגי, תרבות ההצדקה ומחוקק היורה בתותח: תשובה למבקרים | אהרן ברק (כרך טו)

המידתיות מהווה חלק בלתי-נפרד מהמשפט החוקתי של רבות משיטות המשפט. ניתן לומר כי אנו חיים בעידן המידתיות. מהי אותה מידתיות, מהם מרכיביה ומהם יתרונותיה וחסרונותיה – על שאלות אלה אני עומד בספרי מידתיות במשפט: הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה. ביום-העיון שהתקיים … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ברק אהרן, מהדורת הדפוס | עם התגים , , | כתיבת תגובה