תגית: כרך יג

​​חופש הביטוי האקדמי | אמנון רובינשטיין (כרך יג)

לחופש האקדמי פנים רבים. מאמר זה עוסק בהיבט אחד של החופש האקדמי, והוא החופש האישי של איש האקדמיה. עניין החופש המוסדי של האוניברסיטה ועצמאותה בניהול ענייניה ובעיצוב תוכניות הלימודים שלה לא יידון במאמר. בדיון שבלב המאמר עולות כיום שתי שאלות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, רובינשטיין אמנון | עם התגים | כתיבת תגובה

אוריאל פרוקצ'יה – איש ההשכלה: סקירה ביקורתית של ספרו Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy | דוד הד (כרך יג)

המאמר סוקר באופן ביקורתי את ספרו של אוריאל פרוקצ'יה Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy. בחלקו הראשון המאמר דן באופן שבו תפסו כמה דמויות מרכזיות מן הנאורוּת הצרפתית של המאה השמונה-עשרה את רוסיה ואת תרבותה. ראייתם זו מעידה כי רוסיה נתפסה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הד דוד, מהדורת הדפוס | עם התגים , | כתיבת תגובה

על סחירותן של זכות הסירוב הראשונה וזכות המצרנות בזירה התאגידית​ | אשוק ג' צ'נדרשיקר, דני דילברי (כרך יג)

במוקד המאמר עומדת סוגיית סחירותן של זכויות הקדימה התאגידיות — זכות הסירוב הראשונה וזכות המצרנות — אשר טרם זכתה בדיון מעמיק בפסיקה ובספרות המשפטית. זכויות הקדימה מאפשרות לבעליהן להיכנס לנעליו של רוכש–בכוח של מניות החברה, ולרוכשן באותם תנאים שהוסכמו מראש … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דילברי דני, מהדורת הדפוס, צ'נדרשיקר אשוק ג' | עם התגים , | כתיבת תגובה

הפרט החוזי בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם בעקבות Russian Culture, Property Rights, and the Market Economy | ענת רוזנברג (כרך יג)

מאמר זה מסתמך על ההזמנה הכפולה הטמונה בספרו של אוריאל פרוקצ'יה: ראשית, ההזמנה המתודולוגית להרחבת היריעה ולהתבוננות במשפט במסגרת שיח תרבותי רחב יותר; ושנית, ההזמנה לבחינת המשגתו של הפרט החוזי בהיסטוריה, של אותו קונסטרוקט תרבותי שהיה והינו מרכזי לתרבות החוזית המערבית — … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, רוזנברג ענת | עם התגים , | כתיבת תגובה

הרהורים נוספים | אוריאל פרוקצ'יה (כרך יג)

אין הנחתום מעיד על עיסתו, ולטעמי אל לו להעיד גם על מי שמעיד על עיסתו. כך בדרך-כלל, ומכך, מקל וחומר, כאשר העדים מקפידים לשבח את איכותה של העיסה. לכן אסתפק בכמה הערות כלליות שלתכליתן להוסיף על מה שכתבו, ולא להתפלמס … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, פרוקצ'יה אוריאל | עם התגים | כתיבת תגובה

המאבק בטרור בזירת המימון | גדי אשד (כרך יג)

תנאי להצלחתו של הטרור העולמי הוא מציאת ערוצי מימון יעילים. למסקנה זו הגיעו ממשלות ורשויות אכיפה זה כבר. מטרת המאמר היא לבחון את יעילותה של מדיניות האכיפה העולמית והמקומית בנסיונה לייבש את מקורות המימון של הטרור.    

פורסם בקטגוריה אשד גדי, מהדורת הדפוס | עם התגים | כתיבת תגובה

סמכות עניינית בתביעות שימוש במקרקעין: המשפט בספרים והמשפט בפעולה | אסף טבקה (כרך יג)

המאמר בוחן הלכה יסודית בתחום הפרוצדורה האזרחית (הלכת שמש) ואת האופן שבו בתי–המשפט קמא מחילים את ההלכה בפסיקותיהם. ניתוח של פסקי–הדין המיישמים את ההלכה מגלה מגמה מרתקת: בעוד בית–המשפט העליון נותר עקבי בעמדתו ומיישם את ההלכה לאורך עשרות שנים, ניתן … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה טבקה אסף, מהדורת הדפוס | עם התגים , , | כתיבת תגובה